Daftar Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO NAMA JABATAN NAMA FOTO
1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

 
2

Sekretaris Jenderal
 
Prof. Ainun Na’im, Ph.D.

 
3 Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan
Dr. Iwan Syahril, Ph.D.

 
4
 Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 
Jumeri, S.TP., M.Si.

 
5 Direktur Jenderal
Pendidikan Vokasi
Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.

 
6 Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi
Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.

 
7 Direktur Jenderal
Kebudayaan
Hilmar Farid, Ph.D.

 
8 Inspektur Jenderal Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H.

 
9 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D.

 
10
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 
Prof. Endang Aminudin Aziz, MA., Ph.D.

 


Staf Khusus Mendikbud
NO NAMA JABATAN NAMA FOTO
1
Staf Khusus Mendikbud
Bidang Kompetensi dan Manajemen
 
Pramoda Dei Sudarmo, MBA., MPA.

 
2
Staf Khusus Mendikbud
Bidang Komunikasi dan Media
 
Muhamad Heikal, S.Ip., MPC.
 
3
Staf Khusus Mendikbud
Bidang Isu-Isu Strategis
 
Fiona Handayani,  MBA.  
4
Staf Khusus Mendikbud
Bidang Pembelajaran
 
Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.

 
5
Staf Khusus Mendikbud
Bidang Pemerintahan
 
Jurist Tan, BA., MPA/ID.  

 
Pejabat Eselon II

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
  3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
  5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
  6. Direktorat Jenderal Kebudayaan
  7. Inspektorat Jenderal
  8. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
  9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
  10. Pusat-Pusat